Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310210867

Κινητό Vodafone: 6948077672 

Handy Deutschland: (0049) 15770482015

e-mail: samanidisd@gmail.com

Ανατροφοδότηση